Seth Puroshtam Dass Mavji

From PhalkeFactory

purushottam dass mavji in phalke's journey [1]